Климатикът има доста предимства и е чудесна алтернатива на останалите уреди за отопление. В сравнение с другите уреди, стойността за отопление при климатичната система е значително по-ниска. Нарастването на стойностите на енергоносителите доведе до значителен скок в цената на парното. В сравнение с всички други начини за създаване на топлина: парно, газ, твърдо гориво и т.н., на този етап е много по-евтино да ползвате климатиците на климатици.org.

Знайте, че климатика не е толкова скъп и сложен уред, ако все още не можете да изберете с какво да се отоплявате през идната зима. Заради фундаменталния физичен закон на име „Цикъл на Карно”, функционира всяка климатична система. Касае се за поведението на газове и течности при повишаване на температурата и налягането. Температурата се покачва пропорционално при увеличаване на налягането на газа или течността и обратното също е валидно. Следователно основна роля при всички климатици оказва флуидът, всички го познаваме като фреон.

Всеки климатик съдържа също компресор и топлообменници (радиатори). Компресорът удвоява налягането на газа и да го движи през инсталацията. За обикновен, инверторен или DC инверторен климатик, със сигурност всички сте чували. Тези имена идват от типа на компресора, който се намира в климатика или по-точно от дейността на електромотора, който движи буталото, перката или винта на компресора. В модерния климатик, третият важен елемент е топлообменникът. Има най-малко два топлообменника във всяка климатична инсталация- един, който не е в стаята и един вътре в нея. Функцията им е да вземат топлина от точка А и да я прехвърлят на фреона, който компресора придвижва до друго място, след което фреона отдава топлината на другия топлообменник, който от своя страна я отдава на средата около него. Освен споменатите части, се добавят испомагателни възли: вентилатори, които задвижват въздушни струи през топлообменниците. Тези вентилатори се задвижват от електромотори, които могат да са както с непроменлива скорост на оборотите така и с регулируема. Също така всеки модерен климатик има вградени четирипътен винтил, електронна платка(и), датчици. Четирипътният винтил превключва пътя на фреона в желаната посока, за се изпарява или във външното тяло или във вътрешното. За контролиране на действието на климатика служи електронната платка. Околната температура се отчита от датчиците. Още възли, като йонизатор и плазмен филтър са добавени в някои видове климатици. Задачата на тези компоненти е да подобряват въздуха, циркулиращ през вътрешността на климатика. Ето така климатика е не само охлаждаща или отоплителна машина, а и уред пораждащ комфорт в жилището ви.