Ако сте на път да строите нов имот или се занимавате със строителство, то имате нужда да се запознаете с надеждните видове защита от едни от най-сериозните природни явления.

Става дума за мълниите, които могат да нанесат неизброими щети и са опасни, както за здравето, така и за живота на живущите в незащитени райони. Освен това, може би сте чували, че мощта на мълнията може да се отрази и в съседен имот, независимо, че е паднала наблизо. Освен опожарени участъци, можете и да сте свидетели на повреда на електроуредите, а за шумът и стресът, който може да остане за дълго, като спомен, може би няма нужда и да коментираме. Какви са видовете инсталации за мълниезащита във Варна? Както можете да се запознаете от сайта на специализираната фирма съществуват два основни вида.

Какви са видовете инсталации за мълниезащита във Варна?

Това са инсталации от конвенционален и от активен тип. Към първите, се отнасят различните мълниезащитни прътове и въжета, както и комбинации от тях, като например Франклиновия прът и познатият Фарадеев кафез. Можете да изберете конвенционален тип мълниезащита във Варна, ако имате нужда да се погрижите за сграда с плосък покрив или с покривно пространство с по-сложна геометрия, В такива случаи се използват методите на мълниезащитната мрежа или сферата. Ако, обаче имате намерение да установите трайна и надеждна защита на големи площи, като хотелски комплекси, а дори и огромни халета, то тогава за предпочитане е мълниеприемника с изпреварващо действие, който спада към активния тип защита.

Именно така можете да защитите и открити пространства, дори стадиони. Изпреварващото действие се равнява на например 25 микросекунди по-рано, от пристигането на мълнията, като изпраща заряд, който се среща с този на мълнията и според това колко по-рано се случи това, толкова по-далеч от имота се случва това, респективно защитава толкова по-голяма територия. Вижте подробности за различните продукти за мълниезащита във Варна на mylniezashtita.eu и при всеки въпрос или неяснота, можете да се консултирате със специалистите.