Ако сте на път да строите нов имот или се занимавате със строителство, то имате нужда да се запознаете с надеждните видове защита от едни от най-сериозните природни явления.

Става дума за мълниите, които могат да нанесат неизброими щети и са опасни, както за здравето, така и за живота на живущите в незащитени райони. Освен това, може би сте чували, че мощта на мълнията може да се отрази и в съседен имот, независимо, че е паднала наблизо. Освен опожарени участъци, можете и да сте свидетели на повреда на електроуредите, а за шумът и стресът, който може да остане за дълго, като спомен, може би няма нужда и да коментираме. Какви са видовете инсталации за мълниезащита във Варна? Както можете да се запознаете от сайта на специализираната фирма съществуват два основни вида.

Това са инсталации от конвенционален и от активен тип. Към първите, се отнасят различните мълниезащитни прътове и въжета, както и комбинации от тях, като например Франклиновия прът и познатият Фарадеев кафез. Можете да изберете конвенционален тип мълниезащита във Варна, ако имате нужда да се погрижите за сграда с плосък покрив или с покривно пространство с по-сложна геометрия, В такива случаи се използват методите на мълниезащитната мрежа или сферата. Ако, обаче имате намерение да установите трайна и надеждна защита на големи площи, като хотелски комплекси, а дори и огромни халета, то тогава за предпочитане е мълниеприемника с изпреварващо действие, който спада към активния тип защита.

Именно така можете да защитите и открити пространства, дори стадиони. Изпреварващото действие се равнява на например 25 микросекунди по-рано, от пристигането на мълнията, като изпраща заряд, който се среща с този на мълнията и според това колко по-рано се случи това, толкова по-далеч от имота се случва това, респективно защитава толкова по-голяма територия. Вижте подробности за различните продукти за мълниезащита във Варна на mylniezashtita.eu и при всеки въпрос или неяснота, можете да се консултирате със специалистите.